Historie Maxova

Horní Maxov nese jméno podle křestního jména zakladatele, hraběte Albrechta Maximiliána Antona Des Fourse. Častým užíváním bylo brzy zjednodušeno do podoby Maxdorf. Založení nové osady a její osídlení bylo naplánováno kolem roku 1670 za účelem dosažení lepší prosperity v nově založeném panství Smržovka – Hrubý Rohozec. Pokračování textu Historie Maxova