Historie Maxova

Horní Maxov nese jméno podle křestního jména zakladatele, hraběte Albrechta Maximiliána Antona Des Fourse. Častým užíváním bylo brzy zjednodušeno do podoby Maxdorf. Založení nové osady a její osídlení bylo naplánováno kolem roku 1670 za účelem dosažení lepší prosperity v nově založeném panství Smržovka – Hrubý Rohozec.

K Maxovu patřil také Karlov, který byl založen v roce 1702. Původní název Caroliberg odkazovala na osobu hraběte Karla Josefa Des Fourse.

Kvůli své poloze byla obec rozdělena do dvou částí. Horní Maxov se rozkládal na lehce klesajícím jižním svahu a Dolní Maxov ležel při Kamenici na úpatí méně výhodného prudkého severního svahu. Topografická různorodost obou částí Maxova předznamenala jejich odlišný vývoj. Proto došlo v roce 1899 ke správnímu rozdělení Maxova. Tím se stali Horní a Dolní Maxov dvěma různými osadami.

Obyvatelé a jejich živobytí

Pozemková kniha Maxova, vedená od roku 1708, zaznamenává v období 1680 – 1719 pouze 17 osadníků, v roce 1720 zde bylo 40 sedláků a 12 domkářů. Při číslování domů v roce 1770 byly evidovány 104 domy. Do roku 1800 bylo postaveno 160 domů a v roce 1899 se nacházelo 159 domů z celkového počtu 358 v Horním Maxově. Kolem roku 1930 zde žilo 1 053 obyvatel.

Kvůli nepříznivým podmínkám a nadmořské výšce bylo zemědělství v Horním Maxově málo výnosné. V 18. století došlo k částečnému rozkvětu Dolního Maxova a Karlova po zavedení sklářského průmyslu. Pro brusičství skla zde byly využity bohaté vodní zdroje.

V Horním Maxově se rozšířilo vyfukování dutých perel a výroba lisovaného skla. Vedle toho se zde dařilo pěstování lnu a jeho domácímu spřádání a svůj život zde si obhájila také hostinská činnost.

V roce 1872 byla v Karlově založena zimní škola, která byla spravována z Horního Maxova. Až o 26 let později později přešla škola na celoroční provoz.

Po stránce církevní správy patřil Horní Maxov nejdříve pod Bzí a po roce 1736 k Janovu.

Hřbitov byl v roce 1899 zřízen v Karlově a od roku 1900 také přímo v Horním Maxově.

Významnou událostí po roce 1900 bylo otevření pošty.

Maxovský kostel

Na přelomu 19. a 20. století obyvatelé Horního Maxova založili spolek pro výstavbu kostela. V roce 1910 byl kostel nákladem 91 000 Korun dokončen. Vysvěcení zvonů proběhlo 2. srpna a 1. listopadu 1910 litoměřickým biskupem Josefem Grossem. První zvony byly roztaveny během první světové války. Nová sada zvonů darovaná manželi Schölerovými z Josefova Dolu, byla vysvěcena 4. října 1925 a později opět rekvírována pro válečné účely. Mezi lety 1999 až 2006 byl kostel plně zrestaurován a opraven. Byl opatřen novými zvony, jejichž zvuk pravidelně zní dnešním Maxovem.