Seibtova studánka a křížová cesta

Nedaleko rozhledny Slovanka najdete Seibtovu studánku. Ke studánce vede křížová cesta, kterou zde jako projev vděčnosti nechali v roce 1840 zřídit bratři Antonín a Josef Seibtovi. Jeden z bratrů byl totiž vodou ze studánky zázračně uzdraven.

Prvním obyvatelem Maxova byl údajně Christian Seibt, který si postavil svoji chalupu poměrně vysoko na úpatí kopce později zvaného Seibthübel. Příjmení Seibt bylo v tomto kraji až do roku 1945 značně rozšířené a podle některého ze Seibtů byl pojmenovaný i vrch, dnešní Slovanka.

Jméno rodu Seibtů zaznívá i v jedné zdejší pověsti.

Jeden z bratrů Seibtových byl vážně nemocen, nemohl chodit ani se jinak pohybovat. Jednou měl sen, v němž mu bylo řečeno, aby se nechal vyvézt k prameni. Vykopali mu zde jímku na vodu, ve které potom prováděl koupele a vodní masáže. Vodu také pil a zdejším bahnem si dělal obklady. Po nějaké době se mu ulevilo natolik, že mohl chodit o holi.

Když se to dozvěděli lidé z okolí, začali toto místo hojně navštěvovat a provádět tento druh lidové léčby. Mnohým prý pomohla k uzdravení. Horní jímka se používala jako rašelinové lázně, rybníček ke koupeli a masáži a voda ze studánky k pití.

Kamenná studánka je zahloubená v zemi se schůdky a s dobře čitelným německým nápisem, který říká, že tato studna byla, včetně křížové cesty, vysvěcena farářem D. P. Petrem Junou a nesmí být nijak znesvěcena. V průběhu let 2011 – 2013 byla památka spolu s křížovou cestou obnovena Spolkem Patron a Lesy České republiky za podpory Města Lučany nad Nisou a Libereckého kraje. Zrekonstruovaná křížová cesta s celkem patnácti zastaveními vede z Horního Maxova směrem k rozhledně Slovance.